Tình tiết 'sốc' vụ chủ hãng nước đá dí súng dọa bắn nhân viên