Tình tiết mới, nóng vụ chiến sĩ công an mất tích bí ẩn