Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Bộ, ngành Trung ương giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương; tăng 7 cục và tương đương; giảm 4 tổng cục và giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

VietNamNet

Đang tải...
Bát nháo mua bán đất ở Tây Nguyên

Bát nháo mua bán đất ở Tây Nguyên

Gia Lai: Thanh niên xông vào giáo xứ đốt nhà thờ, đâm trọng thương linh mục

Gia Lai: Thanh niên xông vào giáo xứ đốt nhà thờ, đâm trọng thương linh mục

Điểm nóng Đắk Song

Điểm nóng Đắk Song

Đắk Lắk: Cảnh cáo cán bộ công an ‘giới thiệu cho vay nặng lãi’

Đắk Lắk: Cảnh cáo cán bộ công an ‘giới thiệu cho vay nặng lãi’

TIN MỚI