Tỉnh Gia Lai hỏa tốc yêu cầu xử lý vụ cô gái bị tra tấn dã man