Tỉnh Gia Lai chỉ đạo báo cáo vụ côn đồ tấn công xe khách