Tin thời tiết ngày 10/3: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ nắng 35 độ C

23/0,490