Tín dụng đen "bủa vây" người dân vùng dự án miền núi