Tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh, người dân ùn ùn kéo nhau chạy lên núi

14/1,215