Tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 là hoàn toàn thất thiệt