Tin đồn ác nghiệt làm người dân vùng bão thêm hoang mang