Tin công nghệ 24h: Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPhone X; Bphone 3 sẽ do công ty Nhật 'đỡ đầu'