Tin buồn cho du khách tới Thái Lan: Vườn thú nổi tiếng Bangkok sắp đóng cửa