Tin bão trên đất liền và dự báo tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

13/0,849