Tìm thấy hộp đen của máy bay Su-22 gặp nạn ở Nghệ An