Tìm ra dấu vết của cảnh sát trẻ 'mất tích' trước ngày nhận việc