Tiêu hủy 3 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu từ Trung Quốc