Tiêu cực thi THPT: Không trả lại điểm gốc, Bộ GD-ĐT làm thế nào?