Tiết lộ 'sốc' thỏa thuận để Cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe từ chức