Tiết lộ gây sốc: Thọ 'sứt' ở trong tù vẫn chỉ đạo 6 vụ giết người

14/1,988