Tiết lộ bệnh viện trung ương giả bệnh án tâm thần cho các 'đại ca' trốn án