Tiết kiệm năng lượng, tái chế rác thải nhựa

Mỗi khi một sản phẩm được chế tạo ra từ nguyên liệu thô yêu cầu một lượng năng lượng rất lớn. Tái chế sản phẩm giảm năng lượng cần thiết để sản xuất ra những mặt hàng đó.

Tiết kiệm năng lượng, tái chế rác thải nhựa Ảnh 1

TIN MỚI

Vì miếng đất, anh em tan tác

Vì miếng đất, anh em tan tác

Khi tôi cúi xuống giường, ghé tai chú nói: 'Chiều nay bố mẹ con và hai cô sẽ về', nước mắt tràn ra và chảy trên thái...