Tiếp vụ “ Gia Lai: Mẹ nhiều lần đánh con đẻ thương tích phải nhập viện!” Chính quyền địa phương vào cuộc!