Tiếng hét thất thanh dưới lòng cống ám ảnh người đàn ông