Tiêm kích do Trung Quốc sản xuất rơi ở Myanmar, phi công thiệt mạng

16/0,528