Tiếc thương Nguyễn Hoàng, nhớ những vai diễn oai hùng trên màn ảnh