Tịch thu 242 kg vỏ đạn trên xe khách cố thủ tắc đường