Tỉ giá ngân hàng 'nhảy' áp sát trần, giá USD tự do chạm mốc 23.560 VND

15/1,010