Thủy Tiên tiết lộ quá khứ bị lạm dụng, mẹ Công Vinh nói gì?