Thùy Dung bị thủy đậu vì lây bệnh của bạn cùng phòng khi tham gia Hoa hậu Quốc tế