Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ do mưa lớn