Thương vong do động đất ở Indonesia tăng mạnh, lên 1.400 người