Thượng tướng Lê Chiêm: Doanh nghiệp quân đội mà chỉ làm kinh tế đơn thuần thì dứt khoát cho nghỉ

18/1,074