Thương tâm người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ