Thương lái Trung Quốc dụ bà con dân tộc dùng hóa chất lạ bắt giun