Thương lái "diễn ảo thuật": Biến trái cây non thành chín đẹp