Thùng xe bồn phát nổ khi hàn, người đàn ông tử vong thương tâm

18/0,407