Thùng container đè bẹp buồng lái, tài xế may mắn thoát nạn