Thuê ô tô đi chơi, 3 phụ nữ ghé các nhà thờ trộm tiền