Thuê gái xinh lừa khách cả tin mua vàng, chiếm đoạt 55 tỷ đồng