Thực hư thông tin Công an trả lại lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ