Thực hư 2 ô tô trùng biển “siêu đẹp” 99999 tại Hà Nội

14/1,065