Thực đơn của cô gái Đắk Lắk chỉ có 15% mỡ trong cơ thể