Thừa Thiên - Huế: Lũ trên sông Bồ sẽ vượt đỉnh lịch sử năm 1999