Thua lô đề, dùng ô tô đi trộm cắp 93 thùng sơn mang bán trả nợ