Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xác minh vụ 'Luật ngầm' trên sông