Thủ tướng Úc ra vỉa hè Đà Nẵng mua bánh mì ăn sáng và selfie cùng người dân