Thủ tướng chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2017

Người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ chính thức được tăng lương từ ngày 1.1.2017.