Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

12/0,784