Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức bánh mì ở Đà Nẵng