Thủ trưởng cấp xã, huyện tại Hiệp Hòa ‘lười’… tiếp dân

Huyện Hiệp Hòa là điểm ‘nóng’ vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng gây bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân nhiều năm qua. Vậy nhưng, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa lại để tình trạng thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và chủ tịch UBND xã ‘thiếu nghiêm túc’ trong tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân.

Trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa. Ảnh: HL

Để công dân khiếu kiện vượt cấp

Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 232/KL-TTr thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1/1/2016 đến 31/12/2018.

Thanh tra tỉnh kết luận, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa không thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân định kỳ. Số ngày trực tiếp tiếp công dân không đầy đủ theo quy định.

Chất lượng, hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn hạn chế.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa còn để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên cấp trên.

Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết không đúng pháp luật, như: Giải quyết không đúng thẩm quyền; không xem xét việc giải quyết tố cáo của chủ tịch UBND cấp xã khi giải quyết lại tố cáo; không tiến hành đối thoại khi giải quyết khiếu nại lần 2; không công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại; còn vụ việc khiếu nại, tố cáo đã giải quyết bị khiếu nại, tố cáo tiếp, cơ quan cấp trên xem xét phải hủy bỏ hoặc cải sửa.

Chủ tịch UBND huyện không thực hiện dứt điểm, để tồn đọng, kéo dài đối với một số kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Thiếu nghiêm túc trong tiếp dân

Thủ trưởng một số phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND một số xã được thanh tra thực hiện không nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết luận thanh tra nêu rõ, thủ trưởng đơn vị không chấp hành tiếp công dân theo lịch. Người đứng đầu chưa thực hiện tiếp công dân đủ số ngày theo quy định. Công tác theo dõi, ghi chép tiếp công dân cũng không đầy đủ, không phản ánh hết thực trạng tình hình công dân khiếu kiện ở đơn vị. Việc lưu trữ hồ sơ xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa đầy đủ, gọn gàng. Công tác chi trả chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại một số xã chưa được thực hiện.

Tại các xã Bắc Lý, Hoàng Thanh, Lương Phong; chủ tịch UBND xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, không bố trí địa điểm tiếp công dân riêng thuận lợi cho việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tại địa điểm tiếp công dân không niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân… theo quy định, không bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác tiếp công dân. Chủ tịch UBND xã không ban hành nội quy tiếp công dân, không thực hiện trực tiếp tiếp công dân hoặc ít tham gia trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng phát hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, chất lượng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng chưa cao. Chủ tịch UBND huyện chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng chưa được chú trọng. Việc công khai, minh bạch về tài chính ngân sách, phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản Nhà nước… còn một số nội dung chưa đúng quy định. Chuyển đổi vị trí công tác nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng thực hiện chưa nghiêm. Chấp hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập có sai sót. Ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của các đơn vị còn hình thức, chưa cụ thể, đầy đủ nội dung. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chấp hành các quy định về công khai, minh bạch chưa thường xuyên, sâu sát.

Hoàng Long

Đang tải...
Sức khỏe bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Sức khỏe bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Chánh Văn phòng huyện đột tử: Ngày nghỉ vẫn đến cơ quan

Chánh Văn phòng huyện đột tử: Ngày nghỉ vẫn đến cơ quan

Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất được anh chở hàng cứu sống thần kỳ

Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất được anh chở hàng cứu sống thần kỳ

Gia Lai: Giám đốc BQL dự án đập phá ô tô-hủy hoại tài sản…khó thoát trách nhiệm hình sự?

Gia Lai: Giám đốc BQL dự án đập phá ô tô-hủy hoại tài sản…khó thoát trách nhiệm hình sự?

TIN MỚI